Nhà nghỉ Hải Yến

05 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
nnhaiyen@gmail.com
02523.832.783

Dịch vụ

Mô tả

Những điểm lân cận

Bản đồ