Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:00

202-204 Tôn Đức Thắng Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

02523 888 068

mojo@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)