Tour Lagi

Tour Lagi
 • Từ ngày 14/03/2023
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Dinh Thầy Thím Miễn phí

  Thôn Hiệp Tiến Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

 • 09:00
  Ngảnh Tam Tân Miễn phí

  Ngô Đức Tốn, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

 • 10:00
  Biển Cam Bình Miễn phí

  Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

 • 14:00
  Biển Đồi Dương Lagi Miễn phí

  Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

 • 15:30
  Hòn bà Lagi Miễn phí

  Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.