Vạn Thủy Tú
Vạn Thủy Tú
Vạn Thủy Tú
Vạn Thủy Tú
Vạn Thủy Tú
Vạn Thủy Tú

Giới thiệu

Giá: 7,000VNĐ-15,000VNĐ

Số điện thoại: 02523 820 362

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

7.990 7

Mở cửa: 7:30 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: vanthuytu@gmail.com

Địa chỉ: 54 Ngư Ông Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí