Tháp Pô Sah Inư
Tháp Pô Sah Inư
Tháp Pô Sah Inư
Tháp Pô Sah Inư
Tháp Pô Sah Inư

Giới thiệu

Giá: 7,000VNĐ-15,000VNĐ

Số điện thoại: 0252 3834 036

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

12.335 8

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: baotangbt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Địa chỉ: Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí