Đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch Bình Thuận

03/04/2023 1193 0
- Sáng 31/3, tại thành phố Phan Thiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về Đề án đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

(Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu kết luận; Ảnh: Nguyên Vũ)

Theo đơn vị tư vấn, Đề án này nhằm xây dựng hệ thống các loại hình, sản phẩm du lịch của tỉnh Bình Thuận theo hướng chuyên nghiệp, thu hút đầu tư; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như: nghỉ dưỡng, MICE, Wellness, tâm linh, sinh thái biển, rừng. Từ đó, xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn khách du lịch, góp phần cho du lịch Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,.

(Ảnh: Nguyên Vũ)

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt Đề án, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn chính. Đề án nên đề cập thêm những lợi thế về cơ sở hạ tầng giao thông sắp đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh (đường cao tốc, sân bay) đối với sự phát triển của du lịch tỉnh nhà; nghiên cứu bổ sung vào Đề án loại hình hoạt động du lịch về đêm. Bên cạnh đó, Đề án cần làm rõ những hạn chế, yếu kém của ngành du lịch Bình Thuận trong thời gian vừa qua để có giải pháp khắc phục, điều chiỉnh.

(Ảnh: Nguyên Vũ)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận, đánh giá cao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan đã tích cực nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án để trình UBND tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao tâm huyết của đơn vị tư vấn trong quá trình soạn thảo Đề án. Để Đề án được phê duyệt, đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tập trung rà soát lại các căn cứ pháp lý cũng như kinh nghiệm của các địa phương khác về phát triển du lịch để bổ sung, hoàn chỉnh.

(Dul ịch nghỉ dưỡng; Ảnh: Nguyên Vũ)

Cùng với đó, Đề án cần phải bám soát các quy hoạch đã được phê duyệt của tỉnh; tham khảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như các quy hoạch khác về điện, khoáng sản; nghiên cứu, kế thừa các đề án phát triển du lịch trước đây. Đề án phải đánh giá đúng thực trạng của ngành du lịch tỉnh hiện nay, từ đó làm tốt công tác dự báo để phát triển ngành du lịch đúng hướng; làm rõ mối liên kết giữa du lịch Bình Thuận với các vùng; nêu rõ mục tiêu, giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn.

(Ảnh: Nguyên Vũ)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn khẩn trương lấy ý kiến của các sở, ban ngành và địa phương, hoàn chỉnh Đề án đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. vào cuối tháng 4, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.

Nguyên Vũ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu