Phan Thiết tăng cường đảm bảo an ninh trong hoạt động du lịch

04/06/2022 1498 0
(DulichBinhthuan.com.vn). - Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) vừa triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên toàn địa bàn thành phố đến năm 2025.

(Du khách tham quan di tích trường Dục Thanh; Ảnh: Nguyên Vũ)

Theo đó, thành phố Phan Thiết đặt ra mục tiêu giải quyết tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển du lịch; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, an toàn và thân thiện đón và phục vụ khách du lịch, góp phần phát triển du lịch thành phố bền vững.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng vệ an ninh trật tự tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, điểm du lịch. 

Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đi qua các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong thời gian cao điểm du lịch. Đồng thời, rà  soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thí điểm lắp camera và máy kiểm tra tốc độ phương tiện tham gia giao thông  tại các tuyến đường qua các khu du lịch, trong điểm du lịch.

(Đảm bảo môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn; Ảnh: Nguyên Vũ)

Các phường, xã nâng cao năng lực dự báo, chủ động phương án, giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh tạo điều kiện cho du lịch phục hồi và phát triển. Thực hiện việc lắp đặt các biển báo nguy hiểm, biển cảnh báo, hướng dẫn cho du khách và bố trí nhân viên trực đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ tại các bãi tắm. Niêm yết công khai các quy định về dịch vụ; giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, xử lý nghiêm mua bán cân thiếu, tráo đổi hàng hóa, bán hàng giả, hàng kém chất lượng; hàng rong đeo bám khách du lịch tại các tuyến, điểm, khu du lịch; xây dựng điển hình tiên tiến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về du lịch.

Nguyên Vũ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu